TV-průvodce

TV NOVA

Číslo kanálu:
003
Oblíbený kanál:

Současný & Další

  1. 17:00 - 17:25 Odpolední Televizní noviny
  2. 17:25 - 18:25 Mentalista IV
Úterý 21 říjen
Ráno
08:50 Novashopping Teleshoping
09:10 Ulice Film
10:05 Doktoøi z Poèátkù Film
11:25 Dva a pùl chlapa III Film
11:45 Tescoma s chutí Varení
Odpoledne
12:00 Polední televizní noviny Zprávy
12:25 Vražedná èísla V Detektivka
13:20 Odložené pøípady II Detektivka
14:20 Dr. House VI. Film
15:20 Ordinace v rùžové zahradì 2 Komedie
16:35 Dva a pùl chlapa III Film
17:00 Odpolední Televizní noviny Zprávy
17:25 Mentalista IV Detektivka
Večer
18:25 Ulice Film
19:30 Televizní noviny Zprávy
20:20 Ordinace v rùžové zahradì 2 Komedie
21:40 Víkend Zpravodejství
22:30 Lovci zloèincù III Detektivka
23:25 Nebezpeèná identita Detektivka
Noc
00:15 Mentalista IV Detektivka
01:05 Dr. House VI. Film
01:50 Novashopping Teleshoping
02:20 Lovci zloèincù III Detektivka
03:15 DO-RE-MI Show
04:05 Ordinace v rùžové zahradì 2 Komedie
05:05 Novashopping Teleshoping
05:55 Snídanì s Novou Verieté