TV-průvodce

TV NOVA

Číslo kanálu:
003
Oblíbený kanál:

Současný & Další

  1. 01:45 - 05:08 Novashopping
  2. 05:08 - 05:55 Novashopping
Úterý 2 září
Ráno
08:50 Novashopping Teleshoping
09:10 Ulice Film
10:05 Kriminálka Andìl IV Detektivka
11:20 Støepiny Show
11:50 Tescoma s chutí Varení
Odpoledne
12:00 Polední televizní noviny Zprávy
12:25 Vražedná èísla III Detektivka
13:25 Odložené pøípady Detektivka
14:20 Dr. House IV Detektivka
15:20 Ordinace v rùžové zahradì 2 Komedie
16:35 Dva a pùl chlapa Film
17:00 Odpolední Televizní noviny Zprávy
17:25 Mentalista III Detektivka
Večer
18:25 Ulice Film
19:30 Televizní noviny Zprávy
20:20 Doktoøi z Poèátkù Film
21:40 Mentalista V. Detektivka
22:30 Kriminálka Miami Film
23:20 Zákon a poøádek: Útvar pro zvláštní obìti XIII Detektivka
Noc
00:15 Mentalista III Detektivka
01:00 Dr. House IV Detektivka
01:45 Novashopping Teleshoping
05:08 Novashopping Teleshoping
05:55 Snídanì s Novou Verieté