TV-průvodce

TV NOVA

Číslo kanálu:
003
Oblíbený kanál:

Současný & Další

  1. 15:20 - 16:35 Ordinace v rùžové zahradì 2
  2. 16:35 - 17:00 Dva a pùl chlapa IV
Pondělí 24 listopad
Ráno
08:50 Novashopping Teleshoping
09:10 Ulice Film
10:05 Kriminálka Andìl IV Detektivka
11:20 Støepiny Show
11:50 Tescoma s chutí Varení
Odpoledne
12:00 Polední Televizní noviny Zprávy
12:25 Vražedná èísla V Detektivka
13:25 Odložené pøípady III Detektivka
14:20 Mentalista Detektivka
15:20 Ordinace v rùžové zahradì 2 Komedie
16:35 Dva a pùl chlapa IV Film
17:00 Odpolední Televizní noviny Zprávy
17:25 Kriminálka Miami V Detektivka
Večer
18:25 Ulice Film
19:30 Televizní noviny Zprávy
20:20 Doktoøi z Poèátkù Film
21:35 Kriminálka Las Vegas XIV Detektivka
22:30 Lovci zloèincù III Detektivka
23:25 Nebezpeèná identita Detektivka
Noc
00:15 Kriminálka Miami V Detektivka
01:05 Mentalista Detektivka
01:50 Novashopping Teleshoping
02:20 Lovci zloèincù III Detektivka
03:15 DO-RE-MI Show
04:05 Ordinace v rùžové zahradì 2 Komedie
05:05 Novashopping Teleshoping
05:55 Snídanì s Novou Verieté