TV-průvodce

TV NOVA

Číslo kanálu:
003
Oblíbený kanál:

Současný & Další

  1. 06:00 - 06:30 Želvy Ninja VII
  2. 06:30 - 06:55 Návrat do budoucnosti
Neděle 21 září
Ráno
06:00 Želvy Ninja VII Animace
06:30 Návrat do budoucnosti Detský/Mládežnický
06:55 Chlupatá rota Detský/Mládežnický
07:20 Jen poèkej, zajíci! Animace
07:45 Jak vycvièit draky II Film
08:15 Pojiš�ovna štìstí Drama
09:35 Zkratky ke štìstí Komedie
11:35 Tøetí patro Drama
Odpoledne
13:00 Znièeno ve vteøinì II Dokument
13:30 Velká cena Singapuru Motorismus
16:10 Námoøní vyšetøovací služba IX Detektivka
17:05 Kamarád do deštì 2: Pøíbìh z Brooklynu Film
Večer
18:50 Hospoda Film
19:30 Televizní noviny Zprávy
20:20 Kriminálka Andìl IV Detektivka
21:35 Comeback Komedie
22:10 Støepiny Show
22:50 Když se setmí Akcní film
Noc
00:45 Kriminálka Miami III Detektivka
01:35 Novashopping Teleshoping
02:05 Výmìna manželek III Komedie
03:05 Volejte Novu Show
03:45 Kolotoè Hudební porad
04:10 Pojiš�ovna štìstí Drama
05:05 Novashopping Teleshoping
05:55 Snídanì s Novou Verieté